DOI: 10.21637/GT.2014.1.08.

Ha kihűlne a tó… A Hévízi-gyógytó desztinációra gyakorolt gazdasági hatása

When the Lake cools... The economic effect of it on the destination Hévíz Thermal Lake


EGYED Krisztián


A XXI. század turizmusát a desztináció szereplőinek együttműködése kell, hogy jellemezze. Ez egyrészt piaci kényszer, mivel a turisták olyan élményt nyújtó turisztikai termékeket keresnek, amelyek emellett képesek minden további igényük kielégítésére is. Másrészt egyfajta térségi szinten értelmezett gazdasági racionalitás is, amelynek elméleti alapját a kapcsolati (hálózati) tőke adja. A desztináció szereplőinek hálózatos együttműködése révén komplexebb és magasabb minőségű turisztikai termékek állíthatók elő, másrészt a szektor jövedelmezősége is javul. A kimutatható multiplikátor hatások révén pedig mindez tovagyűrűzik és megsokszorozódik a lokális gazdaságban. E rendszert érintve, az elméletet a gyakorlatba ültetve mutatom be a USP és a hálózatok jelentőségét Hévíz turizmusában és a város gazdaságában, gazdálkodásában. Jelen írásomban a hévízi gazdaság és a városi költségvetés sajátos szerkezetén keresztül célom részben a turizmus ágazat jelentőségének és potenciáljának érzékeltetése. Másrészt felhívni a figyelmet a sebezhető természeti tényezőre alapuló monoszektorális városi gazdaság veszé lyeire, a kiutat jelentő lehetséges megoldás felvillantásával.

KULCSSZAVAK: élménylánc, multiplikátor, USP, Hévíz, a turizmus hatásai

Tourism of the XXI century is to be described by the cooperation of actors of the destination. On the one hand, this is a market force, as tourists are looking for tourism products, providing an experience and which are also able to satisfy their additional needs as well. On the other hand, it is a kind of economic rationality on regional level, for what the (network) capital provides the theoretical basis. By the cooperation of the destination’s actors, complex and high-quality tourism products can be produced, on the other hand it will also improve the profitability of the sector. Through the detectable multiplier effects it spills over and increases in the local economy. Touching on this system I seat the theory into practice and show the importance of USP and network in the tourism of Heviz and economy and management of the city. Of all the aim of my study to demonstrate the importance of potential tourism industry with using special thermal structure of the economy and city budget. On the other hand, I would like to draw your attention to the dangers of mono-sectoral urban economy, which is based on vulnerable natural factors with presenting a possible way out of solution.

KEYWORDS: treat chain, multiplier, USP, Hévíz, the effects of tourism


A tanulmány letöltése / Full text download