DOI: 10.21637/GT.2014.1.09.

Fenntartható turizmus a határrégióban: Vas-hegy

Sustainable tourism in a borderland: The case of Vas mountain


PANKOTAY Fruzsina


A dolgozat rámutat, hogy – ahogy a Rajna vagy Saar vidéken, úgy – ebben a régióban is adott a határon átnyúló többszintű hálózatosodás a kultúra, helyi kulináris élvezetek, vagy épp a fenntartható turizmus által. Meghatározom a határ szó fogalmát, a határon átívelő együttműködéseket. A határmenti együttműködés magában foglalja a helyi és regionális közösségek szokásos tevékenységeit, mint például a gazdaság fejlesztése, a területi tervezés, a turizmus.
A dolgozat a Nyugat-Dunántúl határszakaszának az összekapcsoló, már meglévő turisztikai elemeit mutatja be az ökoturizmushoz kapcsolódó természeti elemeken keresztül. A Vas-hegy tájegység bemutatása után a dolgozat elemzi annak múltját, jelenét és lehetséges jövőbeli utakat. A helyi adottságok alapján a fenntartható turizmushoz kapcsolódást és a határ két oldalának különbségeit és lehetőségeit ellemzi majd felvázolja példák alapján a Vas-hegy és a nyugati határszakasz fejlesztési lehetőségeit.

KULCSSZAVAK: ökoturizmus, határturizmus, Saar-land, Vas-hegy

My thesis shows that, like in the Rhein or Saar region, the multilevel cross-border network is also present in this region by the culture, the local culinary joy and the sustainable tourism. I determine the concept of the word border, the cross-border co-operations. The cooperation on the border includes the usual activities of the local and regional communities, like the development of the economy, the regional planning and the tourism.
I include the directions of the Hungarian eco-tourism. I introduce the exiting connecting touristic elements of the West-Transdanubian border area of the natural elements connected to the eco-tourism. Within the border area I present the Vas-mountain region, then I analyze its past, present and the possible future ways. Based on the local possibilities I introduce the connection to sustainable eco-tourism and the differences between the two sides of the border with their potentials. Finally, I draw conclusions for the development potential of the Vas-mountain and the western border area, based on examples.

KEYWORDS: eco-tourism, border-tourism, Saar-land, Vas-mountain


A tanulmány letöltése / Full text download