DOI: 10.21637/GT.2014.1.10.

A ló ökogazdasági hasznosíthatósága

Ecological Utilization of the Horse


GELÁNYI Ildikó – OBÁDOVICS Csilla


Az ökológiai gazdálkodás alapvetően a környezetet kímélő gazdálkodási formát jelenti, melynek egyik eleme a hosszú távon is eredményes, talajminőséget nem rontó talajművelés. Értékesítési, illetve a termesztés gazdaságosságával összefüggő szempontok szükségessé tesznek egy megfelelően nagy  üzemméret kialakítását. Ezen üzemméretek viszont már kizárólag gépesített módon művelhetőek meg. Ugyanakkor az üzemanyag-szükséglet, illetve a nehéz földművelő gépek nyomán kialakuló talajtömörödés és talajerózió komoly, a szokásos földművelési keretek között nem megoldható problémákat jelentenek. A ló modern eszközökkel történő bevonása a földművelésbe egy alternatív megoldás lehet a fenti kérdésekre, ahogy azt számos európai országban (Herold 2009, Spugnoli 2008, Starker 2010, Strüb er 2010), illetve az Egyesült Államokban folytatott gyakorlat (Pinney 2010) alapján is látható. Állati erővel kisméretű földterületek gazdaságosabban és nem utolsó sorban kisebb környezeti terheléssel művelhetőek meg.

KULCSSZAVAK: ló, ökológiai gazdálkodás, gazdaságosság, hagyományos eszközök

Organic farming essentially means environment preserved technologies, one element of which is the long-run productive tilling that is not degrading the soil quality. In general, considering sales and efficiency aspects farms are established on a sufficiently large area, which is then cultivated by agricultural machinery. This creates however, environmental problems like usage of fossil fuels or soil erosion and compaction, which cannot be solved properly by mainstream industrial farming methods. In some cases, one alternative could be the use of horses and modern horse-drawn implements as it can be seen in many European countries and in the United States where there are many businesses using horses. International studies proved that the problems of mainstream farming methodology mentioned above can be avoided and/or the degradation caused by mechanized farming can be reduced (Herold 2009, Spugnoli 2008, Starker 2010, Strüber 2010, Pinney 2010). As an example, small-scale farming can work by using natural power because of its economic efficiency and less environmental damages.

KEYWORDS: horse, organic farming, modern implements, economic efficiency, environmental damages


A tanulmány letöltése / Full text download