DOI: 10.21637/GT.2014.1.11.

A felelős vállalat és a fenntarthatóság kapcsolata

The relationship of the responsible company and the sustainability


NAGY Tamás


A felelős vállalat fogalomhoz legtöbben a társadalmi szerepvállalásban élenjáró vállalat eszményképét társítják. A fenntartható vállalat menedzsmentje azonban felelősséget érez a társadalmon túl a természeti környezetért is. Ennek a vállalat küldetéséből és víziójából is levezethetőnek kell lennie, ami egyben a menedzsment szemléletmódját is tükrözi. Ma már nem elég nem szennyezni a környezetet, aktívan tenni kell a korábbi környezeti károk felszámolása érdekében, és az esetleges környezeti kockázatok folyamatos értékelésén alapuló károkozás lehetőségének minimalizálásban. Ugyanakkor a felelős vállalat menedzsmentje a munkaerőt nem pusztán egy hatékonyan kihasználható „erőforrásnak” tekinti, hanem a fenntartható működésének kulcstényezőjeként folyamatosan figyel annak fenntartható – az erdészektől átvett szakszóval élve – tartamos igénybevételére.
A fentieknek megfelelő szemléletmód ki alakítására olyan menedzsment-módszertan gyakorlati alkalmazására van szükség, mely fejlett kockázatértékelő vállalati folyamatokat működtet, melynek eredményei szervesen integrálódnak a vállalati tervezés különféle funkcióiba. Ezáltal a fenntartható vállalat menedzsmentje az üzleti kockázatok mellett a környezeti és társadalmi kockázatokat is figyelembe veszi a döntései meghozatalánál.

KULCSSZAVAK: fenntarthatóság, kockázat, kockázatértékelés, felelős döntéshozatal

Most people associate the concept of responsible corporate to the ideals of the leading companies in the social responsibility. However, the management of the sustainable company feels responsible for the society beyond the natural environment as well. It has to be derivable from the company’s mission and vision, which is also reflected in the approach to management as well. It is no longer enough to not pollute the environment. Today should the management do actively for the eradication of past environmental damages. Today has to be minimized the potential environmental injuries based on a continuous evaluation of possible environmental risks. However, the management of a responsible company looks to the human resources as not only an effective exploitable „resource”, but it is used as a key factor for the sustainable operation of the continuing sustainable.
The above approach is to establish a proper management of the practical application of the methodology is needed that operates advanced business risk assessment processes. The results will be closely integrated into the company planning a variety of functions. Thus, a management of the sustainable company will take into consideration the business risks and the environmental and social risks in making their decisions.

KEYWORDS: sustainability, risk, risk assessment, decision-making, responsibility


A tanulmány letöltése / Full text download