DOI: 10.21637/GT.2019.2.01

Népesedési folyamatok területi egyenlőtlenségei a Kárpát-medence országaiban

Territorial Inequalities of Population Processes among Countries of the Carpathian Basin


OBÁDOVICS Csilla


A népszámlálások számadatai a legtöbb kelet-közép európai országban 1990 óta csökkenést jeleznek. A népesség-veszteség több tényező eredményeként jön létre. Egyrészt a születések és a halálozások számának negatív egyenlege, másrészt a Kárpát-medencén kívülre történő elvándorlás mértéke meghaladja az onnan visszavándorlók számát. Tanulmányunkban megvizsgáljuk a Kárpát-medence országainak népességváltozását. Először röviden áttekintjük a Kárpát-medence országaiban a népességváltozás demográfiai tényezőit az elmúlt évekre vonatkozóan, majd az ENSZ országos népesség-előreszámításainak eredményei alapján megvizsgáljuk a népesség jövőben várható alakulását, kiemelt figyelmet fordítva a korcsoportos különbségekre.

Kulcsszavak: népességcsökkenés, idősödő társadalom, népesség-előreszámítás, termékenység, korszerkezet
JEL-kód: J11

Population have been declining since 1990 in most Eastern–Central European countries. The population loss is the result of several factors. On the one hand, the negative balance of births and deaths and, on the other hand, the number of emigration exceeds the number of immigrants in the Carpathian Basin. In our study we look at the expected population change in the countries of the Carpathian Basin. First, we look at the demographic factors of population change in the recent years, and then focus on comparing the results of the projections of the countries based on United Nations. The main point of view is the ageing.

Keywords: population decreasing, ageing, population projection, fertility, age structure
JEL Code: J11

A tanulmány letöltése | Full text download