DOI: 10.21637/GT.2019.2.06

Karriertudatosság és perzisztencia a felsőoktatási hallgatók körében

Career Consciousness and Persistence among Higher Education Students


MOHÁCSI Márta – FÉNYES Hajnalka


A karriermenedzsment fontos szegmense, hogy az egyének (jelen esetben az egyetemi hallgatók) mennyire karriertudatosak. Tanulmányunkban az emberi tőke elméletre építve vizsgáljuk a felsőoktatási hallgatók továbbtanulási motivációit és a tanulmányok befejezése melletti elkötelezettségüket. Az elméleti részben a karrier, a karriertudatosság és a perzisztencia fogalmát határoljuk körül a szakirodalmak alapján, valamint röviden kitérünk az emberi tőke modell lényegére is. Hipotézisünk szerint a karriertudatos hallgatók az emberi tőke modell jóslatát (a diplomával szerezhető jól jövedelmező állás, könnyebb elhelyezkedés és elismert foglalkozás szerzése) veszik elsősorban figyelembe a továbbtanulás során, illetve emellett elkötelezettebbek tanulmányaik befejezése mellett, és úgy gondolják, hogy tanulmányaik hasznosak lesznek számukra a karrierjük során. Az empirikus részben a karriertudatosságot főkomponens elemzéssel vizsgáljuk számos változó bevonásával, és a képzett mutató(k) értékeit összevetjük a hallgató neme, társadalmi háttere, a képzés területe, szintje és finanszírozási formája szerint. Az adatok egy nagymintás hallgatói adatbázisból származnak, a kutatás Magyarország keleti régiójának felsőoktatási intézményeiben folyt.

Kulcsszavak: karriertudatosság, perzisztencia, felsőoktatási hallgatók, kvantitatív elemzés
JEL-kód: J24

The extent to which individuals (students, in this case) are career conscious is a decisive factor in career management. In this paper, we examine higher education students’ motivations for further studies and commitment to graduation based on human capital theory. In the theoretical section, we specify the definition of career, career consciousness, and persistence, and briefly present the essence of human capital theory. According to our hypothesis, career conscious students take primarily the predictions of human capital theory into account with respect to further studies (e.g., a well-paying job which requires a tertiary degree, relative ease of finding employment, holding a prestigious profession); additionally, they are also more committed to graduate and believe in the subsequent usefulness of their studies in their career. In the empirical section, we analyse career consciousness through principal component analysis, by including a variety of variables. Values of the newly created indicator(s) are then compared by students’ gender, social background, field of study, and form of funding. The investigated data come from a large-sample student survey, which was conducted at higher education institutions in the Eastern region of Hungary.

Keywords: career consciousness, persistence, higher education students, quantitative analysis
JEL Code: J24

A tanulmány letöltése | Full text download