GAZDASÁG & TÁRSADALOM

Journal of Economy & Society


SZÉKELY Csaba


A folyóiratot a Szakszervezetek Gazdaság- és Társadalomkutató Intézete alapította 1990-ben. Az akkoriban kéthavonta megjelenő kiadvány többször cserélt gazdát. A korábbi kiadó neve 1992-ben Társadalomkutató Intézetre, majd 1995-től Társadalomkutató és Előrejelző Intézetre változott. 2001-től a Prognózis 2000 Alapítvány vette át a kiadói feladatokat, a pénzügyi hátteret pedig a Soproni Felsőoktatásért Alapítvány biztosította. Ettől az időtől kezdve a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának oktatói alkották a szerkesztő bizottságot, a kar dékánja, Gidai Erzsébet pedig – aki korábban is ellátta ezt a feladatot – a szerkesztőbizottság elnöke lett. 2006-tól 3 éves időtartamra a győri Egészséges nemzedékért Alapítványhoz került a folyóirat, amely 2009-ben a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdasági Kara javára lemondott a kiadói jogosultságokról. Ettől kezdve a Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó lett a lapgazda, a szerkesztéssel és kiadással kapcsolatos feladatokat pedig a Közgazdaságtudományi Kar, illetőleg más hazai és külföldi egyetemek gazdaság- és társadalomtudományokkal foglalkozó oktatói és kutatói látják el.
2009-ben a folyóirat tartalmilag és formailag is jelentős változáson ment keresztül, és ettől kezdődően mindig igyekezett megfelelni a mai kor tudományos folyóiratokkal kapcsolatos követelményeinek.

Journal Gazdaság és Társadalom (Economy and Society) was founded in 1990 by the Trade Union’s Research Institute of Economics and Society.
The publisher and the editorial board of the periodical changed several times because of the changes in the property relations (1992: Research Institute of Society, 1995: Institute of Social Research and Forecasting, 2001: Prognosis 2000 Foundation). From 2001 the journal was financed by the Higher Education at Sopron Foundation, a foundation of the Faculty of Economics of the University of West-Hungary. Members of the editorial board consisted of professors of the faculty, and the chief editor was Prof. Erzsébet Gidai, the dean of the Faculty.
In 2009, content and form of the journal have undergone major changes. From this time the editorial board always tried to meet the requirements of the actual scientific journals. The journal has been issued by the Publisher University of West-Hungary; the editorial board has been expanded and internationalized. Articles have been issued in three languages, Hungarian, English and German. Our journal is primarily an academic periodical; the authors are mainly university teachers, researchers, and PhD Students. We are happy to give opportunities for researcher to publish practical studies, too. Our mission is to improve economic knowledge, to establish linkage between economy and society, and develop practice of management in Hungary and in the Central Europe Region. We keep increasing the scientific level of our paper by winning foreign authors and attract numerous young talents to the journal.